08/19/2018

Opinion

HomeOpinionPage 2

SHQIPJA E PAMBROJTUR

Nëse i referohemi statistikave dhe kordinatave historike, gjuhën shqipe apo shqipfolës në tërësi numrohen rreth 15 milon qytetarë;Se ajo bën pjesë në grupin elit të gjuhve Indoevropiane;Se ka për bazë përdorimi, alfabetin latin. Të gjithë këto ...

Rastēsia mbreti i botës.

Rastësite egzistojnë për të vetmen arsye se ne besojmë në to. Dhe pikërisht se pse besojmë, ato ekzistojnë dhe na ndodhin. Ndërsa gjërat e paplanifikuara apo spontane gjithmonë janë më të bukura… Casti kur shikimet tuaja takohen…dhe ...

PER BASHKIMIN OPOZITAR…

Do kisha dashur në fakt që këto rreshta as mos ti kisha konkluduar, shkruar e për më shumë drejtuar diku, po nuk më mbetet gjë tjetër veçse ti them, pasi heshtja nuk është gjithnjë flori, e në këtë rast do ishte krim! E ndjejë për detyrë përpara ...