HITI I JAVËS

Fisniket & Gold AG - Ku je nise

FOLLOW US

HITI I DITËS

NRG BAND - Kam shume mall

LAJME

REKLAMA

 

EKIPA 

FLORA
HILARI
DESARA
SARANDA

RRAPI PRODUCTION

 • VIDEO INCIZIM PROFESIONAL
• FOTOGRAFIM PROFESIONAL
KONTAKT: 071-263-252
ADRESA: KEJ 8 NOEMVRI - STRUGA