HITI I JAVËS

Sabiani ft Mevli - KÇK

FOLLOW US

HITI I DITËS

Bes Kallaku & Andi Shkoza - Rudina

LAJME

  REKLAMA

   

  EKIPA 

  FLORA
  HILARI
  DESARA
  SARANDA

  RRAPI PRODUCTION

   • VIDEO INCIZIM PROFESIONAL
  • FOTOGRAFIM PROFESIONAL
  KONTAKT: 071-263-252
  ADRESA: KEJ 8 NOEMVRI - STRUGA