HITI I JAVËS

Sabiani ft Mevli - KÇK

FOLLOW US

HITI I DITËS

Bes Kallaku & Andi Shkoza - Rudina

LAJME

REKLAMA

 

EKIPA 

FLORA
HILARI
DESARA
SARANDA

RRAPI PRODUCTION

 • VIDEO INCIZIM PROFESIONAL
• FOTOGRAFIM PROFESIONAL
KONTAKT: 071-263-252
ADRESA: KEJ 8 NOEMVRI - STRUGA