HITI I JAVËS

NRG Band -Ani ani

FOLLOW US

HITI I DITËS

NRG Band - Ajo m'kalli

LAJME

REKLAMA

 

EKIPA 

FLORA
HILARI
DESARA
SARANDA

RRAPI PRODUCTION

 • VIDEO INCIZIM PROFESIONAL
• FOTOGRAFIM PROFESIONAL
KONTAKT: 071-263-252
ADRESA: KEJ 8 NOEMVRI - STRUGA