HITI I JAVËS

Ornella Vanoni - L'Appuntament

FOLLOW US

HITI I DITËS

Besa - C'est la Vie ft. BledBeats

LAJME

REKLAMA

 

EKIPA 

FLORA
HILARI
DESARA
SARANDA

RRAPI PRODUCTION

 • VIDEO INCIZIM PROFESIONAL
• FOTOGRAFIM PROFESIONAL
KONTAKT: 071-263-252
ADRESA: KEJ 8 NOEMVRI - STRUGA